முகப்பு தொடர்பு Head & Branch office
Head and Branch offices PDF அச்சிடுக மின்னஞ்சல்
There are no translations available.

ADDRESSES AND THE CONTACT INFORMATIONS

 

Head Office

"Ranamagapaya"
89 B240 , Kaduwela Road,
Battramulla ,Sri lanka
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 011 2 871353 Fax : 0112 864544

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gampaha Office 01

Ja Ela road,
Kanuwana Junction,
Sri Lanka
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 011 2 247160 Fax : 0112 247160
Distance to head office -28.6km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gampaha Office 02

Gampaha Pradeshiya Sabhawa
Miriswatta Junction,Kandy Road, Sri Lanka
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 0332226602 Fax : 033 2226802
Distance to head office -30km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaluthara Office

5th Floor,Kalutara District Secretariat Building,
Good Shed Rd, Kalutara, Sri Lanka
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 0342223329 Fax : 0342226997
Distance to head office -58.9km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colombo Office 01

Main Bus Stand.Bastiyan Mawatha,
Colombo, Sri Lanka
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 011 2 421731 Fax : 0112 424721
Distance to head office -9.1km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colombo Office 02

1st floor,Borella Main Bus stand,
Colombo 08, Sri Lanka
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 011 2 687327 Fax : 0112 687323
Distance to head office -5.7km

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colombo Office 03

Behind the Commerical Bank Soysa Pura,
3rd Floor, Galle Rd,
Moratuwa, Sri Lanka
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 011 2 635273 Fax : 0112 635273
Distance to head office -15km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colombo Office 04

New Bus Stand ,1st Floor,
Colombo - Batticaloa Hwy,
Homagama, Sri Lanka
www.rpta.wp.gov.lk
Tel : 011 2 783669 Fax : 0112 098323
Distance to head office -20.5km

வெள்ளிக்கிழமை, 28 டிசம்பர் 2018 12:14 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
 

Get Tamil

காப்புரிமை © 2014, Road Passenger Transport Authority - Western Province. All Rights Reserved.