முகப்பு
Grade 5 scholarship Exam PDF அச்சிடுக மின்னஞ்சல்
There are no translations available.

3333-grade-5-scholarship-examination-cut-off-marks-announced740687784

Our Kids are intelligent too... WPRPTA Families Next Generation got good result for the scholarship examination for grade 5, 2017 .

We have got 7 passed young masters and their results has been show with click here

No

Employee Names and Designation

Office

Student Name

School Of Student

Marks Level

1

Mr. Ashoka Wickramanayake - DGM (Administrator) Acting

Head Office

Dojith Senhiru Tharindha Wickramanayake

Royal College Colombo

164

2

Mr. Sujeewa SrimalManagement Assistant

Head Office

Thirandhi Thesanya Hettige

Minu/ Udugampala Roman Catholic Primary School

181

3

K. Priyantha Jayasinghe

Gampha 01

D.S. Jayasinghe

Minu/ Nalanda Central College

165

4

A.P Mahinda Ganegoda

Gampha 02

A.P. Sayumi Nethmira Ganegoda

WP/ GM  Hiripitiya Primary School

190

5

M. Thilak Kumara Weerasinghe – Regional Manager

Gampha 02

M. Harshana Sandaru Weerasinghe

WP/ GM  Pitiyegedara Primary School

167

6

G.J. Abewickrama – Road Inspector

Gampha 02

G.J Mihinada Abewickrama

WP/ GM Regee Ranathunga School

167

7

Lakmal Indika Halwatura – Management Assistant

Kalutara

Thisendi Dahamitha Halwatura

Kalutara/ Miriswatte National School

166

Number of candidates

Head Office                                      :  03

Colombo 01                                        :  06

Colombo 02                                     :  00

Colombo 03                                        :  02                                                                                                         Pass Rate =  33.33 %

Colombo 04                                        :  03

Gampaha 01                                      :  01

Gampaha 02                                      :  05

 Kaluthara                                         :  01

 Total                                                     21

திங்கட்கிழமை, 27 நவம்பர் 2017 14:04 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
 

Get Tamil

காப்புரிமை © 2014, Road Passenger Transport Authority - Western Province. All Rights Reserved.