முகப்பு எம்மைப் பற்றி எமது பணிக்குழாம் முதன்மை பணியாளர்கள்
Principal Staff
# பெயர் இடம் தொலைபேசி மின்-நகல்
1 Mr. Thusitha Kularathne Chairman 0112871353 0112864544
2 Mr. Jagath perera General Manager 0112871354 0112864544
3 Mr. Prasanna Madawala Deputy General Manager –Finance 0112872355 0112871355
4 Mr. G.P Dharmasena Accountant 0113178807 2871355
5 Mr. Ashoka wickramanayake Deputy General Manager –Administrator 0112569769 0112569769
6 Mr. Nipuna R. Ekanayake Systems Administrator 0112887870 0112871355
7 Mr.Susantha Rajapaksha Manager – Projects 0115557549 0115557549
8 Mr. Athula Perera Regional Manager Colombo 01 0112421731, 0112635273 0112421731, 0112635273
9 Mr. Lakshmindra Ariyarathna Regional Manager – Colombo 02 0112687327 0112687327
10 Mr. Prasanna Madawala Regional Manager Colombo 03 0112635273 0112635372
11 Mr. Ashoka Wickramanayake Regional Manager – Colombo 04 0112783669 0112783669
12 Mr. S.A.U.S Premarathne (Acting) Regional Manager – Gampaha 01 0112247160 0112247160
13 Mr. Thilak weerasinghe Regional Manager – Gampaha 02 0332226602 0332226602
14 Mis. Lalitha perera (Acting) Regional Manager – Kalutara 0332223329 0332223329

Get Tamil

காப்புரிமை © 2014, Road Passenger Transport Authority - Western Province. All Rights Reserved.