අප නිවහන
දිවුලපිටිය ප්‍රධාන බස්නැවතුම්පල 2018ක් වු මාර්තු මස 28 වන දින අභිනවයෙන් ජනතා අයිතියට පත් කළ වගයි. පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
There are no translations available.

-

IMG 1543 2988 x 1992

IMG 1594 2988 x 1992

IMG 1601 2988 x 1992

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 අප්‍රේල් 02 වෙනි සදුදා, 14:00
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.