අප නිවහන
2017 සිංහල හා හින්දු අළුත් අවුරුදු උත්සවය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

 

බස්නාහිර පළාත් ප්‍රවාහන, මාර්ග, කර්මාන්ත, ගරු අමාත්‍ය ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් හා බස්නාහිර පළාත් ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති දේශබන්දු තුසිත කුලරත්න මැතිතුමාගේ පුර්ණ අධික්ෂණයෙන් ප්‍රවාහන අධිකාරියට අයත් සියළු ප්‍රාදේශිය කාර්යාල ආවරණය වන පරිදි සේවක සුහදතාවය වර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගෙන 2017/04/23 වන ඉරිදා දින පෙ.ව 8.00 පැය සිට බත්තරමුල්ල “අපේගම” එළිමහන් පරිශ්‍රයේදී ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සේවක සුභ සාධක සංගමය මගින් සංවිධානය කර ඉතා උත්කර්ශවත් අන්දමින් පවත්වන ලදී.

 

 17991985 1388825901163794 4509750583308582405 n

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 මැයි 09 වෙනි අඟහරුවාදා, 15:08
 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.