අප නිවහන
බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

බස්නාහිර පලාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ නව සභපති වරයා ලෙස දේශබන්දු තුසිත කුලරත්න මහතා 2017 පෙබරවාරි මස 16 වන සිය ධූරයේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.නව සභාපතිවරයා වැඩ භාර ගනිමින් පවසා ඇත්තේ පුද්ගලික බස් සේවාව මගින් මගීන් හට ලබා දිය යුතු උපරිම සේවාව ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි.

                                                  17022518 122546391603773 592319061985103806 n

chairman

                                                                           

 
Get Sinhala

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2014, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.