மொழியைத் தெரிவு செய்க In Sinhala Language In Tamil Language In English Language

     
முகப்பு
PDF அச்சிடுக மின்னஞ்சல்
There are no translations available.

new year

 

வீதிப் பயணிப்; போக்குவரத்து அதிகார சபை- மேல் மாகாணம

 

தொலைநோக்கு

திறன்மிக்கதும்இ பாதுகாப்பானதும் மற்றும் வினைத்திறன்மிக்க பயணிகள் போக்குவரத்து சேவை.

 

பணிக்கூற்று

எமது பணிக்கூற்றாவதுஇ மேல் மாகாண மக்களுக்கு திறன்மிக்கதும்இ பாதுகாப்பானதும் மற்றும் வினைத்திறன்மிக்க பயணிகள் போக்குவரத்து சேவையை வழங்குவதற்கு மாற்று பயணிகள் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள வர்த்தகர் மூலம் சேவை வியூ+கத்தை திட்டமிடுவதுடன் உட்கட்டமைப்பு வியூ+கங்களையூம்இ பேருந்துகளை வழங்குவதற்கான ஆதரவூடன் அத்துடன் அதன் மேற்பார்வை மற்றும் வழிகாட்டலின் அடிப்படையில் பயணிகள் சேவையை வழங்கும் வர்த்தகர்களுக்கு போக்குவரத்து வர்த்தகத்தை நிறுவூதல்..                                                                                                                                                                                

 12122560 1635101703404975 6099927622933127694 n  secatry  17022518 122546391603773 592319061985103806 n

 கெளரவ. மேற்கு மாகாண போக்குவரத்துஇ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி மற்றும் வர்த்தக அமைச்சர்இ வீடமைப்பு மற்றும் கட்டமைப்புஇ தோட்ட உட்கட்டமைப்புஇ கைத்தொழில் மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சகம் திரு. லலித் வனிகாரத்னா

மேற்கு மாகாண வீதி பயணிகள் போக்குவரத்து செயலாளர் கே. காம்பா என். பெரேராசெயலாளர், கைத்தொழில் மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி மற்றும் வர்த்தக வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை, தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்

மேற்கு மாகாண வீதி பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபை தலைவர் தேசபந்து திரு.தேசித கல்கத்தா

 

 Hotline

 

Contact Details


 

 

 


Get Tamil

இணைப்பபாளர்கள்

Government Information Center

 

Institutions under the Ministry      

            Sri-Lanka-National-Logo-Original   

Ministry of Transport  

        ntc 

National Transport Commission

      department of motor traffic

Department of Motor Traffic

 

காப்புரிமை © 2014, Road Passenger Transport Authority - Western Province. All Rights Reserved.